روش پاسخدهی به شبهات و تعامل با شبهه‌گران در قرآن
49 بازدید
محل ارائه: حوزة علميه خواهران دفتر تبليغات اسلامی/ سطح 3
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی