دانش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز دینی در تعامل رفتاری و گفتاری از دیدگاه قرآن
36 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: تربیت مدرس حضرت صدیقه‌ی کبری (س)
نام استاد/نام دانشجو : داربر